Påmelding: Vårkurs for lærere og pedagoger 11.-12-april 2024 | SANS (letsreg.com)

Har du/skolen behov for faktura? Ta kontakt!

  Verksted i dans og bevegelse i grunnskolen

  Med: Magnhild Fossum

  Tid: torsdag 11.april kl.13-16

  Sted: Rom for dans

  Om workshop

  Dans, lek og bevegelse kan eksempelvis være en viktig motvekt til økt skjermtid. I dette verkstedet inviteres lærere og kunstnerpedagoger til å teste utvalgte øvelser og prinsipper som kan være overførbare til å arbeide tverrfaglig og mer systematisk med dans og bevegelse i grunnskolen. Vi ser samtidig litt på hvordan dette kan styrke sosiale ferdigheter, tilhørighet, kroppsbeherskelse og trygghet, romfølelse og utvikling av ulike intelligenser. Vi erfarer gjennom praktiske eksempler som kan innlemmes i en skolehverdag fra 1. – 10. klasse.

  Om Magnhild

  Magnhild Fossum er dansekunstner, koreograf og lektor i dansekunst, utdannet ved Zürcher Hochschule der Künste (M.A. 2015), Kunsthøgskolen i Oslo (PPU 2008) og London Contemporary Dance School (B.A. 1998).

  Hun er opptatt av tverrkunstneriske prosesser, og hvordan man kan skape fellesskap og samklang i ulike grupper av utøvere. Hun har fra høsten 2022 vært engasjert i å utvikle fagdidaktiske og kunstneriske metoder for dans og bevegelse i grunnskolen, og er i dag faglærer i dans, bevegelse og eurytmi ved Steinerskolen i Asker.

  Utover dette har hun lang fartstid som utøvende og skapende dansekunstner i det frie feltet, både i inn- og utland. Parallelt med sitt kunstneriske arbeid har hun siden 2008 ledet undervisning i fagene samtidsdans/moderne dans, dans i perspektiv, grunntrening, og musikk-dans-drama. Senest ved Jessheim og Foss videregående skole.

  Faget Dans i perspektiv i Fagfornyelsen

  Portrettbilde Eli Torvik

  Med: Eli Torvik

  Tid: Torsdag 11.april kl.13-16

  Sted: Seilet

  Om workshop

  I denne workshopen vil vi løfte fram dans i perspektiv-faget i videregående skole, sett i lys av fagfornyelsen (LK20). Eli vil dele noen didaktiske refleksjoner knyttet til det nye dans i perspektiv-faget, og gi noen eksempler fra egen undervisning knyttet til fagets innhold, organisering og vurdering.  Workshopen vil bestå av foredrag, diskusjoner, erfaringsdeling og utforsking. Eli vil invitere inn i noen praktiske sanseøvelser som en inngangsport til å jobbe med det improvisatoriske og skapende i dip-faget. Hjertelig velkommen på kurs!

  Om Eli

  Eli Torvik er lektor i dans ved Ole Vig vgs., der hun hovedsakelig underviser i fagene dans i perspektiv, grunntrening, bevegelse og scenisk dans fordypning. Hun jobber også som universitetslektor ved NTNU, fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, hvor hun er emneansvarlig for fagdidaktikk i dans,
  drama og teater (PPU), i tillegg til å undervise musikkstudenter i skapende dans. Hun har en faglærerutdanning fra Den Norske balletthøyskole (1994), og en master i dansevitenskap fra NTNU
  (2005). Eli er tidligere styrerepresentant for Dans i skolen og medlem av læreplangruppen for programområde dans (2006). Hun har bidratt som lærebokforfatter for dans i videregående skole (2007) og for Tapir Akademisk Forlag (2008). Hun er medforfatter av vitenskapelig artikkel som tematiserer elevenes egne erfaringer med, og betydning av, å bli sett av læreren (2023).
  Eli er opptatt av hvordan vi som lærere kan skape en inkluderende undervisning der eleven får en opplevelse av å bli sett og anerkjent. Hvordan skape læringslyst og et godt læringsmiljø? Hvordan vise
  elevene at vi bryr oss om dem? Hvordan kan vi inkludere elevene i vurdering og målsetting? Hvordan kan faglig og sosial læring gjensidig berikes i arbeidsprosesser med dans? Og hvordan kan vi utvikle en undervisningsform som inkluderer og forener det motoriske, affektive, kognitive og samskapende?

  Improvisasjon og koreografiske metoder

  Kari_Hoaas-4 Jonatan Quintero

  Med: Kari Hoaas

  Tid: fredag 12.april kl.10-14

  Sted: Kyrre Texnæs Studio

  Om workshop

  Dansekunst har en iboende kraft til å kommunisere direkte og umiddelbart om våre sosiale, politiske og personlige historier og verdier på andre måter enn andre kunstformer. Men dans kan være vanskelig og sårbart å skape, krevende å utøve og noen ganger også vanskelig å se.
  Hvilke metoder har vi for å skape trygge, inkluderende rom for skapende koreografiske prosesser? Hvor bevisste er vi språkbruken vår? Kan vi etablere språk som er motiverende, klart og tydelig, samtidig som det er empatisk, inkluderende og ufarliggjørende?
  Kari henter og blander uhemmet fra kjente teorier og metoder som Labans effort, Mary Overlie´s Six Viewpoints, Forsythe´s Improvisational technologies og Liz Lerman´s Critical Response Process. Vi vil teste ut og forsøke finne både språkbruk og metoder for å skape,
  observere og gi tilbakemeldinger på dans og koreografi som både er effektive og svært spesifikke. Men samtidig med fokus på å skape en prosess frigjort fra eksluderende stereotyper, arketyper og partiske assosiasjoner, fra soloarbeid til ensembledansing.

  Om Kari

  Kari Hoaas er en prisbelønt koreograf, dansekunstner og professor i dans ved Institutt for Scenekunst, ved Høyskolen Kristiania (tidl. Norges Dansehøyskole) der hun har undervist siden 2005. Hun er utdannet som danser i Oslo, London og New York og har danset for og med mange anerkjente kunstnere på begge sider av Atlanteren. Hun begynte å skape
  egne soloer i 1996 og spisset etter hvert arbeide sitt mot koreografi. I 2005 etablerte hun Kari Hoaas Productions i Oslo. Verkene hennes har siden blitt presentert og turnert i hele Norge og internasjonalt i tjue land på fire kontinent.