Norske koreografer 1: Jo Strømgren

Passer for: elever alle årstrinn

Om: Dette verkstedet tar utgangspunkt i Jo Strømgrens kunstnerskap og forestillingen Viruset. Gjennom utforskende og skapende øvelser får elevene utforske karakterene i forestillingen og lage sin egen versjon.

Tidsramme: hel eller halv dag

Pris: fra kr.3000,-

Norske koreografer 2: Siri & Snelle

Passer for: elever alle årstrinn

Om: Verkstedet tar utgangspunkt i Siri og Snelle sitt humoristiske og menneskelige kunstnerskap. Verkstedet bygger opp trygghet til å danse ut sin “passion” i en ekte “passion dans. Elevene jobber med å lytte, sanse og utøve sin egen dans sammen med andre. Elevene får bruke den musikken de elsker å danse til!

Tidsramme: hel eller halv dag

Pris: fra kr.3000,-

En annen dans

Passer for: alle klassetrinn

Om: Dette er en årlig, nasjonal aksjon som foregår på skoler over hele landet under Dansens Dager i slutten av april. Aksjonen er gratis for skolene. Skoler som er med får besøk av en kunstnerpedagog som underviser i kreativ dans, i en klasse, eller alle klasser på et trinn.

Tidsramme: fra 45-90 min per klasse

Pris: gratis for skolene

Spill levende

Passer for: lærere som ønsker å jobbe med å iscenesette eller kroppsliggjøre fortellinger fra ulike fag, ved bruk av bevegelse og rollespill.

Om: Spill levende er en ressurs som ble utviklet på bestilling fra Utdanningsdirektoratet. Ressursen er resultat av et samarbeid mellom SANS og Drama- og teaterpedagogene (DTP). Ressursen er tilgjengelig her

I forbindelse med utvikling av ressursen, gjorde vi et intervju med styreleder Annette Brandanger hvor hun gir tips til hvordan lærere kan legge til rette for arbeid med bevegelse og dans i skolen. Se intervju her

Utforske og skape

Passer for: elever, lærere, 2-lærerordning

Om: Verksted hvor fokus er på grunnleggende prinsipper for arbeid med å utforske bevegelse og å skape komposisjoner. Kurset tar også for seg progresjon og vurdering.

Tidsramme: fra 90 minutter til hel dag

Pris: fra kr.1200,-

Up’n Move

Passer for: Kurs for elever, lærere, 2-lærer ordning.

Om: Verksted hvor fokus er på grunnleggende bevegelser, grovmotorikk, enkel akrobatikk.

Tidsramme: fra 90 minutter til hel dag

Pris: fra kr.1200,-

Inn & Spinn

Passer for: elever alle årstrinn

Om: Dette verkstedet bygger på utviklingsarbeidet Dans som kulturell møteplass .

Elevene får først innføring i ulike dansestiler og setter deretter sammen sine egne komposisjoner, øver og fremfører for hverandre.

Tidsramme: hel eller halv dag.

Pris: fra kr.5000,-