Har du lyst på økt kompetanse i å bruke dans i egen undervisning?

 

Vi jobber for øyeblikket med å få på plass en type målrettet kursing av lærere som mer aktivt ønsker å ta i bruk dans i undervisning og gå dypere inn i fagområdet. Vi vil tilby en trinnvis kursing hvor man vil få en grundig innføring i, og forståelse for, dans som fag. De ulike kursene vil bli lagt ut her etter hvert som de er klare. Målet er at kursene blir satt opp hvert år. Teacher Training/sertifisering vil egne seg for lærere i kroppsøving, musikk, sal og scene, samt lærere/pedagoger/dansekunstnere som ønsker å bruke dans i undervisningssammenheng.

Interessert? Send e-post til sans@dansepraksis.no