Teacher Training

Vi jobber for øyeblikket med å få på plass en type målrettet kursing av lærere som mer aktivt ønsker å ta i bruk dans i undervisning og gå dypere inn i fagområdet. Vi vil tilby en trinnvis kursing hvor man vil få en grundig innføring i, og forståelse for, dans som fag. De ulike kursene vil bli lagt ut her etter hvert som de er klare. Målet er at kursene blir satt opp hvert år. Teacher Training/sertifisering vil egne seg for lærere i kroppsøving, musikk, sal og scene, samt lærere/pedagoger/dansekunstnere som ønsker å bruke dans i undervisningssammenheng.

Interessert? Send e-post til sans@dansepraksis.no

To-lærerordning

Skoleåret 2022/23 tilbyr vi to-lærerordning for lærere som ønsker å bruke undervisningsressursen Norske koreografer 2: Siri & Snelle i sin undervisning. Læreren får besøk av en kunstnerpedagog 2-3 ganger, innføring i ressursen og hjelp til å gjennomføre opplegget med elevene. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen. Koreografduoen Siri & Snelle har laget forestillinger i over 20 år hvor tema gjerne er filosoferinger over livet. Øvelsene øker elevenes tilstedeværelse, sansing, refleksjon og utforskende kreativt arbeid med bevegelse og dans. Er du lærer i Østlandsområdet og ønsker å delta på dette prosjektet, så ta kontakt med oss på sans@dansepraksis.no