Seminarer – SANS – Senter for dansepraksis

Dansen i musikkfaget – veien videre etter fagfornyelsen

Torsdag 18.januar 2018 arrangerte vi halvdagsseminaret Dansen i musikkfaget – veien videre etter fagfornyelsen på Litteraturhuset i Oslo.

Ca. 30 deltakere, blant dem lærere, kulturskolerektorer, lærerutdannere m.fl. fikk innblikk i musikklærerutdanningen ved NMH, pågående forskning ved musikkvitenskap UiO og refleksjon rundt fellesnevnere innen improvisasjon i musikk og dans. Vi avsluttet med en løs samtale rundt kompetanse, kombinerte stillinger og dans som eget fag.

Dans i Skolen takker de fremmøtte for deltakelsen.

Tusen takk også til Brit-Ågot Brøske, Alexander Jensenius og Lisa Dillan for inspirerende presentasjoner!

 

Vårt neste seminar:

I samarbeid med Drama- og teaterpedagogene og Scenekunstbruket arrangerer vi seminaret Møt forestillingen 4.mai 10-12.30 på Seilet!

Hvordan la elevene få enda mer ut av forestillingene i Den kulturelle skolesekken (DKS)? Verksteder skaper engasjement, lar elever og lærere utforske tematikk og form og gjør det enklere for dem å bruke forestillingene videre i undervisningen. På seminaret presenteres eksempler på slike verksteder utviklet for DKS av Den Nationale Scene, Det Norske teatret og scenekunstgrupper (tba). Drama- og teaterpedagogene og Dans i skolen på Seilet – Huset for kunst og kultur i skolen, lanserer modell for pilotprosjekt. Scenekunstbruket er samarbeidspartner.

Aktuelt for: DKS-kontakter scenekunst, teatre/scenekunstgrupper som turnerer i Den kulturelle skolesekken, dramapedagoger og dansepedagoger som er interessert i å utvikle verksteder.

Gratis! Mer info og påmelding her: http://dramaogteater.no/mot-forestillingen-seminar-og-lansering-av-modell-for-pilotprosjekt/