Faste kurstilbud – SANS – Senter for dansepraksis

Faste kurstilbud

Utforske og skape

Kurs for elever, lærere, 2-lærer ordning.

Verksted hvor fokus er på grunnleggende prinsipper for arbeid med å utforske bevegelse og å skape komposisjoner. Kurset tar også for seg progresjon og vurdering.

Up n'Move

Kurs for elever, lærere, 2-lærer ordning.

Verksted hvor fokus er på grunnleggende bevegelser, grovmotorikk, enkel akrobatikk.

Inn & spinn

Verksted hel eller halv dag.

Verksted hvor fokus er på ulike dansestiler, og å skape og fremføre i grupper.

Våre faste tilbud som kan bookes/bestilles. Innholdet er svært relevant for arbeid med dans i skolen generelt, og med dans i fagene musikk og kroppsøving spesielt. Vi kommer gjerne til skolen, i skoletiden, én gang eller flere ganger. Tilbudet kan gjennomføres med elevgrupper og/eller lærere, i for eksempel i en 2-lærer ordning. Ta kontakt med oss!