Om undervisningsressursen Norske koreografer:

Norske koreografer er en serie digitale undervisningsressurser for lærere, initiert og produsert av Annette Brandanger og Anette Sture Iversen. Ressursene gir en innføring i koreografens uttrykk og metoder, med forklaringer og videoeksempler av øvelser man kan ta rett inn i undervisningen.

Følgende utgaver er ferdigstilt:

  • Norske koreografer 1: Jo Strømgren (2019)
  • Norske koreografer 2: Siri & Snelle (2021)
  • Norske koreografer 3: Elle Sofe Sara (2023)

Ressursene er tilgjengelig for medlemmer i SANS og for lærere som er involvert i våre 2-lærerordninger, skolebesøk o.l.

Registrere bruker: her

Nettverk

485794 (1)

Tverrfaglighet

DKM 1 klarert

Artikler

Laban

Podkast

Podkast