Undervisningsressurs

Norske koreografer er en serie digitale undervisningsressurser for lærere initiert og produsert av Annette Brandanger og Anette Sture Iversen, for SANS. Serien tar utgangspunkt i noen utvalgte norske koreografer. og inneholder en innføring i den aktuelle koreografs uttrykk og metoder, i tekst og med videoeksempler av øvelser man kan bruke i undervisningen.

Følgende utgaver er ferdigstilt:

Norske koreografer 1 Jo Strømgren (2019)

Norske koreografer 2: Siri & Snelle (2021)

Ressursene er tilgjengelig for medlemmer i SANS og for lærere som er involvert i våre 2-lærerordninger.

Registrere bruker: her

2-lærerordning

Skoleåret 2022/23 tilbyr vi to-lærerordning for lærere som ønsker å bruke undervisningsressursen Norske koreografer 2: Siri & Snelle i sin undervisning. Læreren får besøk av en kunstnerpedagog 2-3 ganger, innføring i ressursen og hjelp til å gjennomføre opplegget med elevene. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen. Koreografduoen Siri & Snelle har laget forestillinger i over 20 år hvor tema gjerne er filosoferinger over livet. Øvelsene øker elevenes tilstedeværelse, sansing, refleksjon og utforskende kreativt arbeid med bevegelse og dans. Er du lærer i Østlandsområdet og ønsker å delta på dette prosjektet, så ta kontakt med oss på sans@dansepraksis.no

Tverrfaglighet

Podkast

Artikler

Nettverk