Pågående og aktuelle PhDs – SANS – Senter for dansepraksis

PhD om motivasjonsprosesser i kunst og idrett

Vår tidligere styreleder og nå prosjektansvarlig for PPU på Kunsthøgskolen i Oslo – Heidi Haraldsen – disputerte tirsdag 17.desember 2019 på NIH med følgende tittel på sin avhandling: Thriving, Striving or just Surviving?

Stipendiaten har vært tilknyttet seksjon for coaching og psykologi og stillingen er resultat av et samarbeid mellom NIH, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due Musikkinstitutt.

Forskningsprosjektet har dreid seg rundt motivasjonsprosesser hos høyt presterende utøvere i dans/kunst og idrett.

Les mer her: https://www.nih.no/forskning/prosjekter/forskningsprosjekter-ved-nih/motivasjonsprosesser-i-talentutvikling-i-kunst-og-idrett/