Pågående og aktuelle PhDs – SANS – Senter for dansepraksis

PhD om motivasjonsprosesser i kunst og idrett

Vår tidligere styreleder og nå prosjektansvarlig for PPU på Kunsthøgskolen i Oslo – Heidi Haraldsen – disputerte tirsdag 17.desember 2019 på NIH med følgende tittel på sin avhandling: Thriving, Striving or just Surviving?

Stipendiaten har vært tilknyttet seksjon for coaching og psykologi og stillingen er resultat av et samarbeid mellom NIH, Kunsthøgskolen i Oslo og Barratt Due Musikkinstitutt.

Forskningsprosjektet har dreid seg rundt motivasjonsprosesser hos høyt presterende utøvere i dans/kunst og idrett.

Les mer her: https://www.nih.no/forskning/prosjekter/forskningsprosjekter-ved-nih/motivasjonsprosesser-i-talentutvikling-i-kunst-og-idrett/

 

 

 

 

 

 

 

PhD om tradisjonsoverføring i folkedans

Siri Mæland fikk den første norske doktorgraden i folkedans da hun i 2019 disputerte ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway. Triangular interaction between dance, music and partnering.

Siri Mæland er ansatt ved Stiftinga for folkemusikk og folkedans.

Mer informasjon kommer!

PhD om litterære partiturer for dans

Dansekunstner, koreograf og forfatter Janne-Camilla lyster disputerte i februar 2020 for PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid, ved KHiO avd. dans. Tittel på hennes prosjekt var Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans (Choreographic poetry: Development of literary scores for dance).

Mer informasjon følger!

PhD om gjentakelser i kreative prosesser

Dansekunstner Brynjar Bandlien disputerte for PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid april 2020 ved KHiO avdeling dans. Tittel på hans prosjekt var Dancing recurrences – a performative practice within dance and dance-making.

Mer informasjon kommer!