Styret

Annette Brandanger

Styreleder


Spissompetanse: samtidsdans, gulvarbeid, kreativ dans og skapende sceneproduksjon

Camilla Wang Pettersen

Nestleder


Dansekunstner og pedagog. Spisskompetanse: dans for barn.

Liv-Marie Leirvåg

Styremedlem


Danse- og bevegelsesterapeut MA. Spisskompetanse: danseterapi, spesialpedagogikk

Stig-Ivan Nygård

Styremedlem, leder Nettverk for dans i lærerutdanning


Universitetslektor i Idrett, Nord Universitet. Leder Nettverk for dans i lærerutdanning.

Lotte Sørli

Styremedlem, FKS-representant


Dansekunstner og pedagog. Spisskompetanse: barnehage, kulturskole, dans og inkluderende praksis.

Magnhild Rem Fossum

Styremedlem


Faglærer. Spisskompetanse: dans i grunnskolen og MDD.

Kontakt

Anette Sture Iversen

Daglig leder og fagkonsulent


Spisskompetanse: metoder for å utforske og skape, sansearbeid og grunntrening, dansehistorie og -teori,

Besøksadresse:
Fossveien 24 (inng. Steenstrupsgate)
0551 Oslo

Postadresse:
SANS, Postboks 2127 Grünerløkka, 0505 Oslo

Våre målgrupper:

Lærere og elever:

  • kurs for lærere spisset mot grunnskole og MDD
  • workshops for lærere og elever
  • undervisningsmateriell/-ressurser
  • fagnettverk
  • teacher training

Lærerutdannere og lærerstudenter:

  • nettverksmøter
  • webinarer
  • forskningsdeling og pubilseringsmuligheter
  • faglige samarbeidsprosjekter