Styret

Annette Brandanger, styreleder

Dansekunstner og pedagog


Spissompetanse: samtidsdans, gulvarbeid, kreativ dans og skapende sceneproduksjon

Lotte Sørli, FKS-representant

Dansekunstner og pedagog.


Spisskompetanse: barnehage, kulturskole, dans og inkluderende praksis.

Maren Wedøe Reitan

Dansekunstner og pedagog, ergoterapeut, videreutdannelse i danse-og bevegelsesterapi.


Spisskompetanse: Samtidsdans, kreativ/skapende dans, kulturskole, DKS, inkludering og tilrettelegging, dans som metode innen terapi, spesialpedagogikk og i et helsefremmende perspektiv.

Camilla Wang Pettersen, nestleder.

Dansekunstner og pedagog.


Spisskompetanse: dans for barn.

Magnhild Rem Fossum

Faglærer.


Spisskompetanse: dans i grunnskolen og MDD.

Flavia Devonas Hoffmann

Forsker, dansekunstner, pedagog. Leder Nettverk for dans i lærerutdanning


Spisskompetanse: Lærer- og barnehagelærerutdanning, DKS, kulturskole, kreativ/skapende dans, estetiske læreprosesser

Kontakt

Anette Sture Iversen

Daglig leder og fagkonsulent


Spisskompetanse: samtidsdans, improvisasjon, kontaktimprovisasjon, komposisjon, kreativ dans, dansehistorie og -teori

Besøksadresse:
Fossveien 24 (inng. Steenstrupsgate), 0551 Oslo

Postadresse:
SANS, Postboks 2127 Grünerløkka, 0505 Oslo

Våre målgrupper:

Lærere og elever:

  • kurs for lærere spisset mot grunnskole og MDD
  • workshops for lærere og elever
  • undervisningsmateriell/-ressurser
  • fagnettverk
  • teacher training

Lærerutdannere og lærerstudenter:

  • nettverksmøter
  • webinarer
  • forskningsdeling og pubilseringsmuligheter
  • faglige samarbeidsprosjekter