Nettverk for kunstnerpedagoger

Nettverket er for ansatte på dans i vgs, kulturskole, private ballettskoler mm. Vi syns begrepet kunstnerpedagoger er dekkende. Nettverket vil ha jevnlige møtepunkt i løpet av skoleåret og aktiviteter som erfaringsdeling, kompetanseheving, samarbeid mm. på bakgrunn av behov og ønsker fra deltakerne.

Nettverket ledes av Anette Sture Iversen (daglig leder i SANS, lektor ved Edvard Munch VGS og medlem i eksamensnemnda i landssamarbeidet).

Interessert i å bli med?

E-post til sans@dansepraksis.no

Nettverk for grunnopplæringen

Dette er et nettverk for lærere som ønsker å øke sin kompetanse i bruk av dans i undervisningen. Her vil vi tilby to-lærerordning, kompetansehevende kurs, sertifisering, ulike læringsressurser mm.

Vil du bli med?

Registrer deg på sans@dansepraksis.no

Nettverk for dans i lærerutdanning

Dette nettverket ble opprettet høsten 2020, etter initiativ fra Marte Amundsen (Høgskolen Innlandet),  og har allerede hatt flere samlinger, webinarer mm.

Fra mai 2022 ledes nettverket av Stig-Ivan Nygård (Nord Universitet).

Bli med?

E-post: sans@dansepraksis.no