Våre profesjonsnettverk – SANS – Senter for dansepraksis

Våre profesjonsnettverk

Nettverk for kunstnerpedagoger

Nettverket er for ansatte på dans i vgs, kulturskole, private ballettskoler mm. Vi syns begrepet kunstnerpedagoger er dekkende. Nettverket vil ha aktiviteter som erfaringsdeling, kompetanseheving, samarbeid mm. på bakgrunn av behov og ønsker fra deltakerne.

Interessert i å bli med?

E-post til sans@dansepraksis.no

Nettverket vil bli ledet av Anette Sture Iversen.

Nettverk for grunnopplæringen

Dette er et nettverk for lærere som ønsker å øke sin kompetanse i bruk av dans i undervisningen. Her vil vi tilby to-lærerordning, kompetansehevende kurs, sertifisering, ulike læringsressurser mm.

Vil du bli med?

Registrer deg på sans@dansepraksis.no

Nettverk for dans i lærerutdanning

Dette nettverket ble opprettet høsten 2020 og har allerede hatt flere samlinger, webinarer mm.

Nettverket ledes av styremedlem Marte Amundsen som er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet.

Bli med?

E-post: marte.amundsen@inn.no