Nettverk for kunstnerpedagoger

Nettverket er for ansatte på dans i vgs, kulturskole, private ballettskoler mm. Vi syns begrepet kunstnerpedagoger er dekkende. Nettverket vil ha aktiviteter som erfaringsdeling, kompetanseheving, samarbeid mm. på bakgrunn av behov og ønsker fra deltakerne.

Nettverket vil bli ledet av Anette Sture Iversen.

Interessert i å bli med?

E-post til sans@dansepraksis.no

Nettverk for grunnopplæringen

Dette er et nettverk for lærere som ønsker å øke sin kompetanse i bruk av dans i undervisningen. Her vil vi tilby to-lærerordning, kompetansehevende kurs, sertifisering, ulike læringsressurser mm.

Vil du bli med?

Registrer deg på sans@dansepraksis.no

Nettverk for dans i lærerutdanning

Dette nettverket ble opprettet høsten 2020, etter initiativ fra Marte Amundsen (Høgskolen Innlandet),  og har allerede hatt flere samlinger, webinarer mm.

Fra mai 2022 ledes nettverket av Stig-Ivan Nygård (Nord Universitet).

Bli med?

E-post: sans@dansepraksis.no