Nettverk for dans i lærerutdanning

Dette nettverket ble opprettet høsten 2020, etter initiativ fra Marte Amundsen (Høgskolen Innlandet),  og har allerede hatt flere samlinger, webinarer mm.

Fra mai 2022-mai 2024 ledes nettverket av Stig-Ivan Nygård (Nord Universitet).

Bli med? E-post: sans@dansepraksis.no

Neste nettverksmøte:

Webinar 25.april 2024 kl.14-15.30 m/Trygve Børve

Dans for å regulere følelser. Hva trenger en danselærer å vite om nevrobiologi? 
Reguleringsvansker hos barn og ungdom påvirker evnen til å lære og etablere relasjoner. Bevegelse, rytmikk og samspill gir muligheter for å videreutvikle ferdigheter til egen- og samregulering. Kunnskap om grunnleggende nevrobiologiske reguleringsmekanismer kan utnyttes i dans gjennom å integrere aktiviteter som påvirker aktivering og emosjoner. Dette har betydning blant annet i forhold til konsentrasjon, engstelse/uro og nedstemthet.
Trygve Børve er en anerkjent og erfaren psykolog, foredragsholder, kliniker, veileder og programutvikler. Han er opptatt av, og underviser i, tema knyttet til utvikling og nevrobiologisk forståelse av utviklingsskader, tilknytning og livsmestring.
Nettverk for dans i lærerutdanning ønsker å løfte frem kunnskap og nyere forskning i tilknytning til dans og helse, og vier vårens webinar til Børve.

Fagnettverk i dans for lærere

SANS_MajaBrenna-5305 (2)

Ny dato for oppstartsmøte:

13.juni 2024 kl.14-15.30