Spill levende – SANS – Senter for dansepraksis

Spill levende

Spill levende

– en læringsressurs for bruk av dans og drama i skolen

Spill levende er en ressurs som ble utviklet på bestilling fra Utdanningsdirektoratet. Ressursen er resultat av et samarbeid mellom SANS – Senter for dansepraksis og Drama- og teaterpedagogene (DTP).

Ressursen er tilgjengelig her

I forbindelse med utvikling av ressursen, gjorde vi et intervju med styreleder Annette Brandanger hvor hun gir tips til hvordan lærere kan legge til rette for arbeid med bevegelse og dans i skolen.