Læringsressurser – SANS – Senter for dansepraksis

Norske koreografer

Høsten 2018 initierte vi det vi håper skal bli en ny serie ressurspakker for arbeid med dans i skolen. Initiativtakere og pedagogisk team har vært Annette Brandanger og Anette Sture Iversen. Serien tar utgangspunkt i noen utvalgte norske koreografer.

I 2019 fullførte vi den første pakken som omhandler Jo Strømgrens kunstnerskap og forestillingen Viruset. Ressurspakken er tenkt å være både et formidlingsprosjekt og et verktøy til arbeid med kreativ og skapende dans i skolen. Ressursen inneholder en rekke øvelser og alle øvelsene har videoeksempler. Ressurspakken er gratis tilgjengelig på nett, i første omgang for våre medlemmer. Registrer deg på fanen Logg inn og gjør et dypdykk i en av våre mest folkekjære koreografers kunstneriske uttrykk.

Spill levende

– en læringsressurs for bruk av dans og drama i skolen

Spill levende er en ressurs som ble utviklet på bestilling fra Utdanningsdirektoratet. Ressursen er resultat av et samarbeid mellom SANS – Senter for dansepraksis og Drama- og teaterpedagogene (DTP).

Ressursen er tilgjengelig her

I forbindelse med utvikling av ressursen, gjorde vi et intervju med styreleder Annette Brandanger for arbeid med bevegelse og dans.