Teacher Training

Tema dyr Foto Peter Hypher

Teacher Training er for deg som ønsker en varig kompetanseheving og tettere oppfølging i arbeidet med dans på din skole/undervisning.

Du får:

 • 2t introkurs/grunnkurs (obligatorisk deltakelse, men kan gjøres digitalt)
 • tilgang til digitale undervisningsressurser
 • månedsbrev med undervisningstips og øvelser
 • nettverk

Introkurset gir en innføring i hva dans er, ulike former for dans, hvordan dans kan brukes i undervisning, rammebetingelser, oppbygging av timer, veiledning og vurdering. 

Pris: gratis, men forutsetter medlemskap (skolen eller læreren selv).

Interessert? Fyll ut skjema! Vi setter opp dato for kurs når vi har nok interesserte.

  Gratis skolebesøk

  NK3 Elle Sofe Sara

  Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å besøke skoler med Norske koreografer 3: Elle Sofe Sara.

   Verksteder

   Norske koreografer 1: Jo Strømgren

   Passer for: elever alle årstrinn

   Om: Gjennom utforskende og skapende øvelser får elevene utforske karakterene i forestillingen Viruset og lage sin egen versjon.

   Tidsramme: hel eller halv dag

   Pris: fra kr.3000,-

   Norske koreografer 2: Siri & Snelle

   Passer for: elever alle årstrinn

   Om: Verkstedet tar utgangspunkt i Siri og Snelle sitt humoristiske og menneskelige kunstnerskap. Elevene jobber med å lytte, sanse og utøve sin egen dans sammen med andre. Elevene får bruke den musikken de elsker å danse til!

   Tidsramme: hel eller halv dag

   Pris: fra kr.3000,-

   DKM 1 klarert
   Spill levende

   Passer for: elever alle årstrinn

   Om: Spill levende er en ressurs som ble utviklet på bestilling fra Utdanningsdirektoratet. Ressursen er resultat av et samarbeid mellom SANS og Drama- og teaterpedagogene (DTP). Ressursen er tilgjengelig her

   I forbindelse med utvikling av ressursen, gjorde vi et intervju med styreleder Annette Brandanger hvor hun gir tips til hvordan lærere kan legge til rette for arbeid med bevegelse og dans i skolen. Se intervju her

   Utforske og skape

   Passer for: elever, lærere, 2-lærerordning

   Om: Verksted hvor fokus er på grunnleggende prinsipper for arbeid med å utforske bevegelse og å skape komposisjoner. Kurset tar også for seg progresjon og vurdering.

   Tidsramme: fra 90 minutter til hel dag

   Pris: fra kr.1200,-

   Up’n Move

   Passer for: Kurs for elever, lærere, 2-lærer ordning.

   Om: Verksted hvor fokus er på grunnleggende bevegelser, grovmotorikk, enkel akrobatikk.

   Tidsramme: fra 90 minutter til hel dag

   Pris: fra kr.1200,-

   Inn & Spinn

   Passer for: elever alle årstrinn

   Om: Dette verkstedet bygger på utviklingsarbeidet Dans som kulturell møteplass .

   Elevene får først innføring i ulike dansestiler og setter deretter sammen sine egne komposisjoner, øver og fremfører for hverandre.

   Tidsramme: hel eller halv dag.

   Pris: fra kr.5000,-