MDD – SANS – Senter for dansepraksis

Vi har jevnlige kurs som på ulike måter tar tak i læreplan på MDD.

Lørdag 18.november møttes ansatte ved danselinjer på vgs, kulturskoler og kveldsskoler, samt frilansere, til høstkurs i moderne/samtidsdans med Lise Tiller og Cecilie Lindeman Steen. Kurset ble holdt på Edvard Munch VGS og hadde 18 påmeldte, selv om noen dessverre måtte melde avbud i siste liten på grunn av sykdom. Dagen var bygget opp rundt Lises teknikk-klasse og Cecilies improvisasjonsbaserte klasse og vi fikk diskutert kompetansemål, grunnleggende prinsipper, metoder og mye mer. Mange ga uttrykk for et behov for å treffes oftere for å diskutere faget. Dans i Skolen ønsker å få til mer jevnlige møter som dette og vil gå i dialog med særlig MDD-fagrådet for å se på mulighet for tettere samarbeid.

Tusen takk til Lise og Cecilie for inspirerende innhold!

Vårt neste kurs:

Samtidsdans med Anne-Linn Akselsen 5.mai!

5.mai arrangerer vi igjen kurs i samtidsdans for pedagoger i kulturskolen og MDD, samt andre interesserte.
Anne-Linn er ny programansvarlig for BA samtidsdans ved KHiO og har lang erfaring som utøver, koreograf og pedagog.

Vi gleder oss!

 

Sted: Oslo

Tid: 5.mai 13-16

Kurset er gratis for medlemmer i DiS!

Andre: kr. 350,-

Påmelding: dis@dansiskolen.no