Kurs og seminarer – SANS – Senter for dansepraksis
Aktuelt:
Panelsamtale
1.juni 2021 kl.14-15.30

DiP-faget: hvor går veien?

En annen dans

Aksjonen arrangeres årlig under Dansens Dager på skoler rundt om i landet.

Faste tilbud til skoler

Vi har flere faste kurstilbud til lærere og elever, rettet spesifikt mot fagene kroppsøving og musikk, samt mot arbeid med dans generelt.

Teacher Training

Vi utvikler en plan for sertifisering av lærere som ønsker å arbeide med dans i skole og undervisning.