NOFOD er vår samarbeidspartner

Nordisk forum for danseforskning (NOFOD) kjøper en utgave årlig av Nordic Journal of Dance (NJD) til sine medlemmer i alle de nordiske landene. Flere av redaksjonsmedlemmene i NJD er, eller har vært, styremedlemmer i NOFOD.

NOFOD arrangerer annethvert år en forskningskonferanse. I 2017 og 2023 ga NJD ut en special conference issue med bidrag fra konferansen samme år.

Les mer: https://www.nofod.org/