Kommende kurs – SANS – Senter for dansepraksis

Kommende kurs

Implementering av Fagfornyelsen 21.-24.oktober 2020!

Program:

21.oktober 14-16:

  • Webinar og panelsamtale: perpektiver på kropp og kroppslig læring

23.oktober 10-15:

  • Fagfornyelsen og dans – workshop med Rikke Axelsen Sundberg Tone Pernille Østern
  • Praktisk kurs: Utforske og skape med dans – metode, progresjon, vurdering.

24.oktober 10-15:

  • Praktisk kurs: samtidsdans fra somatikk til akrobatikk

Les mer på: Facebook

Påmeldingsfrist: 12.oktober 2020

Meld deg på dette kurset

Hvilken av kursalternativene ønsker du å melde deg på?

Webinar: perspektiver på kropp og kroppslig læring

Innleder: Professor Kjersti Mordal Moen (HINN) skal introdusere oss for ulike perspektiver på kropp samt snakke om begrepet kroppslig læring. Moen er lærer/forsker ved Høgskolen i Innlandet, institutt for folkehelse, idrett og kroppsøving.
Diskusjonspanel: Førsteamanuensis Hilde Rustad (Høyskolen Kristiania), førsteamanuensis Trine Ørbæk (USN) og førsteamanuensis Anette Torgersen (USN).
Moderator: Marte Amundsen (HINN/SANS)
Påmelding til: marte.amundsen@inn.no
Lenke med mer informasjon vil bli sendt ut til alle påmeldte.
Pris: gratis
Fagfornyelsen og dans – workshop med Rikke Axelsen Sundberg og Tone Pernille Østern
NB! Det er også mulig å delta via nettet: mer informasjon sendes de som melder seg på.
Hva handler fagfornyelsen av læreplanen for kunnskapsløftet om? Hva innebærer fagfornyelsen for dans innenfor rammene av programområdet musikk, dans og drama? Hvordan kan de fornyede læreplanene implementeres?
Rikke Axelsen Sundberg og Tone Pernille Østern har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet deltatt i læreplangruppene for både musikk, dans, drama på VG1 og for dans på VG2 og VG3. De leder kursdeltakerne gjennom en deltagende workshop med fokus på fagfornyelsen generelt og fagene danseteknikker og bevegelse på VG1 spesielt.
Pris: gratis for medlemmer, andre: 500/300

Praktisk kurs: Utforske og skape med dans – metode, progresjon, vurdering.

NB! Det er også mulig å delta via nettet: mer informasjon sendes de som melder seg på.
Kurset er særlig relevant for lærere i kroppsøving og musikk, og arbeid med skapende dans i disse fagene, men er åpent for alle interesserte.
Kursholdere: Annette Brandanger og Elin-Sofie Carlsen
Pris: gratis for medlemmer, andre: 500/300

Praktisk kurs: Samtidsdans fra somatikk til akrobatikk

NB! Det er også mulig å delta via nettet: mer informasjon sendes de som melder seg på.
Kurset er særlig relevant for lærere på MDD, kulturskole og frilansere. Åpent for alle som er interessert i samtidsdans og bredden i faget.
Kursholdere: Ingunn Rimestad (høgskolelektor samtidsdans KHiO) og Gerd-Kaisa Vorren (dansekunstner Kenaz, Oslo Parkour Park m.fl.).
Pris: gratis for medlemmer, andre: 500/300