Utviklingsarbeid og forskning – SANS – Senter for dansepraksis
Dans som kulturell møteplass

Verksted gjennomført i Oslo-skoler siden 2013. Møte mellom ulike dansestiler og skapende arbeid med dans.

Nordic Journal of Dance

Fagfellevurdert journal på nivå 1 som publiserer akademiske forskningsartikler, praksisdelinger, artistic research, konferanserapporter, bokanmeldelser mm.

Aktuelle Phds

Det gjennomføres mange phds som er aktuelle for vårt faglige og fagpolitiske arbeid.

NOFOD 2021

NB! Utsatt til Juni 2022. Mer informasjon kommer!

NOFOD-konferansen 2021 arrangeres i København. Frist for innsendelse av bidrag er 15.desember 2020.