Utviklingsarbeid og forskning – SANS – Senter for dansepraksis
Dans som kulturell møteplass

Verksted gjennomført i Oslo-skoler siden 2013. Møte mellom ulike dansestiler og skapende arbeid med dans.

Nordic Journal of Dance

Fagfellevurdert journal på nivå 1 som publiserer akademiske forskningsartikler, praksisdelinger, artistic research, konferanserapporter, bokanmeldelser mm.

Aktuelle Phds

Det gjennomføres mange phds som er aktuelle for vårt faglige og fagpolitiske arbeid.

NOFOD 2021

NOFOD-konferansen 2021 arrangeres i København. Frist for innsendelse av bidrag er 15.desember 2020.