Nordic Journal of Dance: practice, education and research

er vårt vitenskapelige tidsskrift og et resultat av et nordisk nettverk og samarbeid. SANS er utgiver på vegne av det nordiske nettverket DENN – Dance in Education Nordic Network. Redaksjonen består av sentrale forskere innen dansepedagogikk og dansekunst, kunstnerisk forskning mm. i Norden, og utgir praksisorienterte og fagfellevurderte forskningsartikler innen relevante tema. En sentral samarbeidspartner er NOFOD – Nordisk Forum for Danseforskning – som kjøper tidsskriftet fast til sine medlemmer. Andre mottakere er medlemmer i SANS og uavhengige abonnenter. Tidsskriftet ble etablert i 2010 og kommer med to utgivelser i året.

Faste deadlines for å innsendelse av bidrag: 1.juni og 1.desember.

Les mer på: http://www.nordicjournalofdance.com

4
NOFOD
Hoyskolen-Kristiania-urtegata_9_fasade-2-300x300
Nettverk
Bilde kurs dans er helse
Dans som kulturell møteplass
DKM 3 klarert