Utviklingsarbeid og forskning – SANS – Senter for dansepraksis

Utviklingsarbeid og forskning

Dans som kulturell møteplass

Verksted gjennomført i Oslo-skoler siden 2013. Møte mellom ulike dansestiler og skapende arbeid med dans.

Nordic Journal of Dance

Fagfellevurdert journal på nivå 1 som publiserer akademiske forskningsartikler, praksisdelinger, artistic research, konferanserapporter, bokanmeldelser mm.

Våre profesjonsnettverk

Nettverkene samles i forbindelse med kurs og seminarer, for kompetanseheving, samarbeid og deling av verktøy, metoder, erfaringer mm.

Finn ditt nettverk!

NOFOD 2021

NB! Utsatt til Juni 2022. Mer informasjon kommer!

NOFOD-konferansen 2021 arrangeres i København. Frist for innsendelse av bidrag er 15.desember 2020.