Jubileumskonferanse

3.-4.november 2023

 

Påmelding:

https://www.deltager.no/register/SANSJubileumskonferanse

Rabattkoder:

  • Medlem
  • Student
  • Kunstnerpedagog

Rabatten trekkes automatisk!

Program

Professor i dansevitenskap Anne Fiskvik er vår keynote på jubileumskonferansen 3.nov!
Tittel på foredraget er “43 år med dans på universitetsnivå”.
På NTNU i Trondheim har ildsjeler som professor Egil Bakka gått i bresjen for å utvikle dansevitenskap som universitetsfag i Norge. Det startet med studier i folkedans og underveis har det blitt utviklet to masterstudier. Nå legges det vekt på studier som involverer helseaspektet, og Anne Fiskvik underviser blant annet et 15 studiepoengs kurs i “Dans, bevegelse og helse” høsten 2023. Det blåser en “kald vind” når det gjelder prioritering av kunstfag i Norge for tiden. Hvor går dansevitenskapen videre og hvilken betydning kan dansefaget ha i vår tid?
I tillegg til å være professor i dansevitenskap, er Anne Fiskvik sertifisert som danse- og bevegelsesterapeut og har autorisasjon som psykologspesialist.

Workshop 1: Dans som helse

Tidspunkt: 3.november kl.15-17.30

Workshopen tar sin utgångspunkt i det breda hälsobegreppet ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom” (WHO 1948). Det innebär att begreppet hälsa är flerdimensionellt. I workshopen utforskar och diskuterar vi kroppslig integritet, kulturella normer och relationer på olika sätt. Relation i förhållande till den egna kroppen, till andra människor och till den fysiska verkligheten. Begrepp som plats och demokrati är centrala i workshopen och hur dans kan vara viktigt för förståelsen av hälsa.

Torun Mattsson er lektor (no: førsteamanuensis) i idrottsvetenskap inriktning pedagogik, Malmö universitet. Forskar om dans, rörelse, kroppslighet, idrott och hälsa, idrottslärarutbildning. Vicedekan för utbildning på fakulteten Lärande och samhälle.

Märtha Pastorek Gripson er lektor (no: førsteamanuensis) i estetik och innovation, Akademien för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad. Forskar om barn, estetik, dans, genus och inkludering. Internationell koordinator.

Workshop 2: Dans som kulturuttrykk og sosialt fellesskap

Tirspunkt: 4.november kl.10.30-13

Workshopen er en praktisk introduksjon av tre ulike sosiale danseformer. Innholdet knytter seg særlig til Opplæringslovens formålsparagraf og punktet:

“Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.”

Stig-Ivan Nygård
Bachata; fra barer og bordeller i fattige områder i Karibia, til kulturforståelse og mestring av nye bevegelsesuttrykk i det norske klasserommet.

Siri Mæland
Vals, polka (og ril), 1800-tallets revolusjonerende dansemoter som sosialt fellesskap i dagens Norge.

Elizabeth Svarstad
Stilig selskapsdans fra 1700- og 1800-tallet som i Bridgerton og andre kostymedramaer.

Workshop 3: Dans som kunstuttrykk

Tidspunkt: 4.november kl.13.30-15.30

Workshopen «Dans som kunstuttrykk» vil gi innblikk i tanker, øvelser og metoder som inviterer ikke-profesjonelle deltakere inn i en skapende, kunstnerisk prosess. Hvordan skape en tematisk og evt tverrkunstnerisk ramme og åpne for deltakernes medvirkning?

Ta med notatbok og behagelige klær for bevegelse. 

Karen Høybakk Mikalsen har virket som dansekunstner, koreograf, pedagog og prosjektutvikler siden 2004 og har et sterkt engasjement for fellesskap og inkludering gjennom bevegelse. Hun utvikler egne prosjekter, samarbeider med og koreograferer for andre kunstnergrupper og teatre, med base i kompositorisk improvisasjon, scenisk bevissthet og ensemblearbeid. Hun har igangsatt møtepunkter med dansekunst som paraply, og har utviklet en rekke prosjekter i offentlig rom. De siste årene har hun drevet Lonely Riders, et communitydansprosjekt der dansekunstnere og ulike målgrupper i samfunnet møtes og skaper en forestilling sammen rundt ensomhet og tilhørighet som tema, og som har blitt vist i lokale kulturhus i Viken og Trøndelag. Karen er basert i Oslo, men har en stor bevegelsesflate og en bred utdannelse fra bl.a Stockholm, Salzburg og New York. Hun er medlem av det internasjonale improkollektivet Lower Left Performance Collective og er sertifisert Ensemble Thinking Teacher.