Enkeltstående kurs

Vi arrangerer jevnlige kurs rettet mot lærere på 1.-10.trinn, MDD og kulturskole, knyttet mot relevante begreper og problemstillinger i forbindelse med undervisning. For lærere på 1.-10.trinn kan det allikevel være utfordrende å ta ibruk det man har lært på kurs til egen undervisning. Derfor planlegger vi å opprette en mer helhetlig Teacher Training for dem som ønsker det. Vi jobber også med å bygge opp nettressursen vår med artikler og etterhvert videoeksempler mm. knyttet til fag og begreper.

Læringsressurs Jo Strømgren

I denne læringsressursen knytter vil grunnleggende utforskende og skapende arbeid med dans til Jo Strømgrens kunstneriske univers. Læringsressursen består av skriftlig materiale og en rekke videoeksempler.

For å få tilgang registrer deg her

Teacher Training

Vi jobber for øyeblikket med å få på plass en type målrettet kursing av lærere som mer aktivt ønsker å ta i bruk dans i undervisning og gå dypere inn i fagområdet. Vi vil tilby en trinnvis kursing hvor man vil få en grundig innføring i, og forståelse for, dans som fag. Teacher Training vil egne seg for lærere i kroppsøving, musikk, sal og scene, samt lærere/pedagoger/dansekunstnere som ønsker å bruke dans i undervisningssammenheng.

Interessert? Send e-post til sans@dansepraksis.no