NB! Siden er under utvikling.

Fagfornyelsen byr på mange nye begreper og problemstillinger. På denne siden vil vi forsøke å gi mening til noen av begrepene og løfte frem problemstillinger, ved blant annet å linke til relevante tekster, debattinnlegg mm.

 

 

 

Tverrfaglige tema

 

 

 

Kroppslig læring

Kroppslig læring er mer enn læring av motoriske ferdigheter.

Les professor Gunn Engelsruds kommentar til begrepet og ny læreplan i kroppsøvingsfaget her

 

Kompetansebegrepet

Vurdering i dans?

Det er delte meninger om det er en god idé å vurdere dans i skolen. Dans har uten tvil en egenverdi for eleven. Samtidig diskuteres muligheter for eksamen på 10.trinn hvor også fagene kroppsøving og musikk er med. Vi har delt noen tanker om dette i et innspill i i Utdanningsnytt som kan leses her 

Dybdelæring