Aktuelt – SANS – Senter for dansepraksis

Aktuelt

Felles seminardag for lærere i praktiske og estetiske fag

26.august kl.12-16

 

Organisasjonene på Seilet inviterer lærere i kunst og håndverk, musikk, drama, mediefag og dans til felles seminar, med fokus på motivasjon, tverrfaglighet og med ulike fagsesjoner. Dette seminaret sikter mot å gi deg som lærer faglig input og inspirasjon til arbeidet videre.

Seminaret er digitalt. Det blir gjort opptak av seminaret og det er mulig å se opptakene i etterkant (fordrer betalt deltageravgift).

Deltagerpris: 200,-

Påmelding: https://seilet-arrangement.hoopla.no/sales/seminar2021
Alle påmeldte mottar lenke i separat epost ca. medio august.

PROGRAM

12-12.15: Velkommen fra Seilet

12.15-12.35: Keynote ved Andria Zafirakou, kunst- og håndverkslærer i London og vinner av Global teacher prize 2018

12.35-13.10: Tverrfaglig arbeid: Slik gjør vi det ved vår skole v/Munkerud og Bogstad skole

13.10-13.40: Motivasjon i klasserommet ved Camilla Gramstad Hagevold, rektor ved Madlavoll skole, tidligere lærer og forfatter av skolebloggen Skolevegen

13.40-14: Pause

14-16: Fagsesjoner

Fagsesjonene går parallelt og det er kun mulig å delta på én av fagsesjonene. Alle sesjonene er åpne for alle deltagere, uavhengig av hvilket fag du underviser i. Alle sesjonene blir tatt opp og det er mulig å se dem i etterkant.

SESJON 1

Arrangør: KUNST OG DESIGN I SKOLEN

Kl. 14-16: Tegning som følgesvenn: Fra fortelling til tegning og fra flaten til rommet v/arkitekt og tidligere lærer Alf Howlid

Du vil lære om tegningens potensiale i barndommen og en mulig progresjon i arbeid med å erobre romlig gjengivelse. Vi vil konsentrere oss om noen innganger til perspektivtegning. Alf tegner på nettbrett og deltakerne oppfordres til å selv tegne etter instruksjon fra Alf. Det blir fagdidaktisk refleksjon rundt tegneundervisning og hvordan motivere elever til å tegne.

Alf Howlid er arkitekt og tidligere lærer/formidler ved Norsk Form/DOGA. Howlid er forfatter av boken «Inn i arkitekturen – en handlingsbasert innføring i byggekunst».

SESJON 2

Arrangør: KUNST I SKOLEN

Kl. 14-16: Skolens estetiske miljø – Ta i bruk den nære kunsten!

Skolens fysiske miljø skal bidra positivt til elevenes helse og trivsel, og fremme motivasjon for læring både hos elever og de ansatte. Vi ønsker å se på skolen som et visuelt landskap – et sted for estetisk virksomhet som appellerer til sansene våre.

Hvilket ansikt viser skolen til dere som kommer dit hver dag? Og hva møter dere innenfor døra? Er det elevarbeider eller kunstverk som gjør deg nysgjerrig? Eller er det et støvete inntrykk av at noe har hengt der litt for lenge og mistet den sjarmen det en gang hadde?

I denne fagsesjonen får du innspill og råd til hvordan du kan jobbe bevisst med skolens estetiske miljø, og diskutere hva som skal til for å skape gode og trivelige læringsrom. Du vil få en introduksjon til “KunstLab”, en metode for hvordan du kan inkludere skolens kunst og utsmykning i undervisningen, og bruke den som inspirasjon for elevenes skapende arbeid.

Foredragsholdere/innledere vil bli annonsert senere. Fagsesjonen tar utgangspunkt i Kunst i Skolens ressurshefte “Ta i bruk den nære kunsten”, utarbeidet i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

SESJON 3

Arrangør: MEDIEPEDAGOGENE

Kl. 14-16: Hvordan bruke læringsstiene og ressursene hos NDLA i arbeid med fagene i Medier og kommunikasjon v/Albertine Aaberge, NDLA

SESJON 4

Arrangør: MUSIKK I SKOLEN

Kl. 14-14.45: Ny som musikklærer?

Kort minikurs i de mest sentrale begrepene og innholdet i musikkfaget, bl.a. fagfornyelsen, kjerneelementene og kompetansemålene. I tillegg får deltakerne tips til strukturell organisering av undervisningen, samt noen praktiske øvelser som kan bidra til at elevene opplever positiv mestring. Mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer.

Kl. 14.45–15: Kort pause

Kl.15–15.15: Hva er en syngende skole? Bli inspirert!

Kl. 15.15–16: Årsplan for musikkfaget: Hvordan planlegge musikkfaget gjennom året? 

Hvordan planlegge musikkfaget gjennom året med utgangspunkt i læreplanens overordnede del, fagets kjerneelementer og skolenes ulike rammer. Mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer.

SESJON 5

Arrangør: DRAMA- OG TEATERPEDAGOGENE

Kl. 14.00-14.50: Borgerteater – hvordan jobbe med unge mennesker og lage forestillinger med utgangspunkt i deres historier v/Vibeke Flesland Havre, Bergen Borgerscene

Vibeke vil gjennom å presentere hvordan hun jobber med unge mennesker på Bergen Borgerscene gi deg inspirasjon og konkrete idéer til hvordan du og elevene kan lage en forestilling ut ifra deres historier.

Vibeke Flesland Havre er skuespiller, dramatiker og regissør

Kl. 15.00-15.50: Teater i matematikk (TIM) – en ny metodologi for elevaktive læreprosesser i matematikkundervisningen v/ Tor-Helge Allern (HVL) og Ove Gunnar Drageset (UiT)

En ny måte å undervise på i matematikken er utviklet i det europeiske prosjektet Teater i matematikk (TIM). Gjennom bruk av teaterøvelser, små spill og prosessdrama forandres et lærerdominert kommunikasjonsmønster. Et prosessdrama er et helhetlig undervisningsforløp for utforsking av et tema med bruk av dramafaglige læringsformer.

I undervisningen med Teater i matematikk utforskes roller og rollekategorier, som nysgjerrigper, skeptiker, autoritet og mekler, i elevaktive læreprosesser. Evnen til å identifisere seg med en annens rolle, og å kunne endre rolle og perspektiv i spill vektlegges.

Du vil lære om hvordan en slik form å kommunisere på bidrar til læring i matematikken og få tips til hvordan du kan bruke metodene.

Tor-Helge Allern er professor ved Institutt for kunstfag, fakultet for lærerutdanning,  Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Ove Gunnar Drageset er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø (UiT)

SESJON 6

Arrangør: SANS – SENTER FOR DANSEPRAKSIS I SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING

Kl. 14-16: Hvordan skape mestringsfølelse og motivasjon hos elev og lærer, til gjennomføring av dans i skolen?, v/Hanne Konstad Aalberg

I denne praktisk-teoretiske workshopen vil Hanne gi deltakerne noen enkle redskaper og ideer til hvordan man kan gjøre danseundervisningen estetisk, helhetlig og gjennomførbar i skolen. Vi skal se på ulike innganger til dansen og hvilke muligheter som ligger i det å zoome inn på kontrastene som allerede finnes i bevegelsespråket vårt.

Hanne Konstad Aalberg har bachelor i jazzdans med pedagogikk fra Norges dansehøyskole og master i kunstfagsdidaktikk fra NTNU. Hun jobber nå som dansepedagog ved Stjørdal kulturskole.

Opptak av hele seminaret, inkludert alle fagsesjonene, blir gjort tilgjengelig for deltagerne i etterkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

BogstadSkole_2018_LarsOpstad_526

Foto: Lars Opstad