Aktuelt – SANS – Senter for dansepraksis

Webinar:

«Samarbeidslæring i praktiske og estetiske fag – en introduksjon med dans som eksempel»

Innleder: Førsteamanuensis Lars Bjørke (HINN) disputerte nylig med avhandlingen «The messiness and complexity of pedagogical change (2020). Teachers’ and students’ experiences from implementing cooperative learning in physical education.» Under dette webinaret skal Lars introdusere oss for samarbeidslæring som undervisningsform i praktiske og estetiske fag. I forlengelsen av hans introduksjon vil et praktisk eksempel gjennom dans bli skissert. Deltakere på webinaret vil avslutningsvis inviteres inn i en diskusjon rundt hvilke muligheter og begrensninger som kan ligge i samarbeidslæring og dans.

Eksempel dans og moderator: Høgskolelektor Marte Amundsen (HINN/SANS)

Dato: 08. mars

Tidsramme: 13.00 – 15.00

Påmelding: marte.amundsen@inn.no innen 05. mars

Webinaret er gratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar samarbeidslæring