Tverrfaglig digital fagdag 13.september

Sammen med de andre organisasjonene på Seilet arrangerer vi digital fagdag 13.september kl.13-16. Som i fjor vil vi ha en felles innledning og deretter parallelle workshops innen alle de ulike fagområdene som er representert på huset. Mer informasjon om de ulike workshopene, samt pris og påmelding kommer så snart dette er klart.

Webinar MDD

På oppfordring setter vi opp igjen seminaret vi hadde 6.mai, i løpet av september. Som sist vil Kirsten Roll Steen presentere veiledning av skapende prosesser og Anette Sture Iversen deler et eksempel fra DiP1 (skriftlig del).

Sted: zoom

Dag og tid: TBA

Høstkurs 2022

Vårt årlige høstkurs er under planlegging og vil finne sted i starten av november. Vi vil som vanlig tilby innhold for lærere i grunnskolen, kulturskole og programfag dans på vgs.