Seilet digital fagdag

Kunst i Skolen - Tegne sammen. Foto_ Kunst i Skolen (1)

Tema: tverrfaglighet og sansenes rolle i læring

Tid: 14.september kl.13-16
Program:
FELLESDEL 13.00 – 13.55
13.00 – 13.40
Keynote Marit Krogtoft , Marit Krogtoft, førsteamanuensis i pedagogikk ved Nord Universitet og førstelektor i norsk som andrespråk ved OsloMet.
Tema: Tverrfaglighet, overordnet del i lærerplane og læring i fokus gjennom sansene
13.40 – 13.45 Info om Seilet
13.45 – 14.00 Pause
PARALLELLE SESJONER 14.00 – 16.00
Det vil være sesjoner innen alle fagområdene som er representert på Seilet.
Josefin Winther
Vår sesjon har tittel: Kunsten å være i bevegelse – sosiale øvelser som grunnlag for kroppslig trygghet, sosial forståelse og kunstnerisk arbeid
Om: Perspektiver på hvordan kunstneriske tilnærminger til undervisning kan forløse potensial hos enkeltelever og i gruppen. Å arbeide ut ifra gruppens kropp og tilstedeværelse i rommet, vil både muliggjøre at hele gruppen har en meningsfull plass i undervisningen og vil gi materiale til et kreativt arbeid med et unikt uttrykk, hvor alle «stemmer» får klinge inn. Det vil bli gitt eksempler på arbeidsmåter og tilnærminger i lys av overordnete perspektiver på viktigheten av kunst i skolen.
Med: Josefin Winther, låtskriver og artist, studieleder for bachelorgraden i sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen