Inn & Spinn

Inn & spinn er et hel- eller halvdagsverksted som gir elevene en bred innføring i dansestiler som omfatter både tradisjon og samtid, og som har både en lokal, en nasjonal og en internasjonal dimensjon. Verkstedet er en videreføring av prosjektet Dans som kulturell møteplass. Elevene får innføring i sjangrene norsk folkedans, bollywood, streetdance og kreativ dans, samt skape egne komposisjoner. De vil også møte fire aktive dansekunstnere som er både utøvere og pedagoger. Gjennom å lære, utforske og skape sammen – med fokus på danseglede – vil elevene få opplevelser som gir varige inntrykk, samt kunnskap og verktøy de kan ta med seg videre i skoleløpet i ulike fag og tverrfaglig arbeid.

In & Spinn