SANS

En nasjonal interesseorganisasjon

1983

Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning (SANS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans. SANS (tidligere Dans i Skolen), ble opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Vårt formål er å styrke og synliggjøre faget dans gjennom praksis, utdanning og forskning, i hele utdanningsløpet.

Aktuelt: Jubileumskonferanse 3.-4.nov 2023

Som medlem i SANS er du med på å støtte det fag- og kulturpolitiske arbeidet som SANS utfører ved å delta som offentlig høringsinstans, påvirke utviklingen av læreplaner og det politiske landskapet for økt støtte til kultur, og spesielt dans, i utdanningssystemet. Som medlem får du Scenekortet, og to utgaver av Nordic Journal of Dance og gratis kurs og seminarer.

Personlig medlem: kr. 400 per år 
Institusjoner: kr. 700 per år

Innmelding: medlemsservice@dansepraksis.no

SANS kan tilby kursholdere innen en rekke fag som:

Jazzdans
Klassisk ballett
Moderne/ samtidsdans
Improvisasjon
Koreografi og komposisjon

Flamenco
Dansehistorie
Folkedans
Yoga
skapende/ kreativ dans m.m

Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan imøtekomme deres behov!