En nasjonal interesseorganisasjon

1983

Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning (SANS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans.

SANS (tidligere Dans i Skolen), ble opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Vårt formål er å styrke og synliggjøre faget dans gjennom praksis, utdanning og forskning, i hele utdanningsløpet.

Dette gjør vi ved å:

 • utvikle digitale læremidler for lærere til bruk i skolen
 • holde kompetansehevende kurs og seminarer for lærere
 • holde workshops for elever/skoleklasser
 • samarbeide med lærerutdanninger
 • drive Nettverk for dans i lærerutdanning
 • publisere forskning og praksiserfaringer i vår journal Nordic Journal of Dance: practice, education and research
 • være medarrangør av faglige og fagpolitiske arrangement på Seilet – huset for kunstfagene i skolen
 • delta på, og arrangerer, konferanser
 • samarbeide med andre aktører på feltet
 • delta i høringsarbeid, læreplanarbeid og annet arbeid som angår dansens vilkår i utdanning

Aktuelt: Digitalt infomøte 13.august!

1000003641

For mer info: Klikk på bildet eller gå til: Aktuelt – SANS – Senter for dansepraksis

Bli medlem?

Personlig medlem: kr. 400 per år 
Institusjoner: kr. 700 per år

  Du får:

  • gratis/rabatterte kurs, seminarer og webinarer
  • tilgang på digitale undervisningsressurser
  • to utgaver av Nordic Journal of Dance per år
  • nyhetsbrev
  • nettverk
  • Scenekortet (krav om studiepoeng i dansefag)