Handlingsplan – SANS – Senter for dansepraksis

 

Handlingsplan for 2017-19

Formål:

Styrke og synliggjøre faget dans gjennom praksis, utdanning og forskning, i hele utdanningsløpet.

DiS vil i perioden konsentrere virksomheten rundt fire hovedområder:

 1. Fagpolitisk arbeid
 • Delta i høringsarbeid
 • Delta i råd og utvalg
 • Definere hva dans er i læreplanen
 • Styrke dans i lærerutdanningene
 • Jobbe strategisk mot skoleledere for å få økte ressurser til dans
 1. Informasjonsarbeid og formidling
 • Arrangere og delta i konferanser og andre faglige fora
 • Videreutvikle Nordic Journal of Dance
 1. Læringsressurser og -verktøy
 • Utvikle digital læringsressurs, inkludert katalog for pedagoger
 • Utvikle pilot for årlig pensumpakke til skolene
 • Arrangere kurs
 1. Nettverk og samarbeid
 • Være en samarbeidspartner for Kulturtanken
 • Styrke samarbeidet med NOFOD, DENN, regionale kompetansesentre, nasjonale ressurssentre, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Initiere samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet